Maart 2017– heden: senior communicatieadviseur Energietransitie Drechtsteden 

De regio Drechtsteden is een van de 30 energieregio’s in Nederland die vanuit het Klimaatakkoord opdracht hebben gekregen om de afbouw van fossiele energie en de overgang naar schone energiebronnen te organiseren en uit te voeren. Hiervoor stellen alle regio’s een eigen energiestrategie op, de zogenaamde RES (Regionale Energie Strategie). 

Als senior communicatieadviseur ben ik lid van het projectteam RES en verantwoordelijk voor de strategische inzet van de communicatie richting de deelnemende partijen en de overige stakeholders. Dit heb ik tot nu toe onder meer gedaan:

 • Een communicatiestrategie opgesteld voor de periode 2017-2020.
 • De website www.drechtstedenenergie.nl ontwikkeld. 
 • Een communicatienetwerk opgericht bestaande uit communicatieadviseurs van alle deelnemende organisaties (gemeenten, Stedin, HVC, Provincie Z-H etc.). Dit netwerk komt regelmatig bij elkaar om de gezamenlijke strategie te bespreken, kennis te delen en ontwikkelingen uit de eigen organisatie toe te lichten.
 • Deelgenomen aan Landelijk Communicatienetwerk Klimaat.
 • Elke maand een nieuwsbrief verstuurd aan alle stakeholders en belangstellenden.

November 2010 – oktober 2016: communicatieadviseur Nationale Politie

September 2015 – oktober 2016

Communicatieadviseur voor het project Modernisering Wetboek van Strafvordering.

 • Adviseur projectmanager en lid projectteam
 • Opstellen interne communicatiestrategie 
 • Ontwikkelen van communicatiemiddelen

1 januari 2013 – 1 maart 2015 

Medeverantwoordelijk voor de interne communicatie over de landelijke reorganisatie van de politie en de betekenis daarvan voor de Eenheid Den Haag.

 • Adviseren van directie, leidinggevenden en projectleiders over interne communicatiestrategie;
 • Opstellen communicatieplannen, kalenders en middelenmix;
 • Opzet digitale nieuwsbrief voor leidinggevenden;

November 2010 – 1 januari 2013 

Communicatieadviseur voor het programma Leiderschapsontwikkeling. 

 • Adviseur programmamanager en lid programmateam;
 • Opstellen communicatieplannen, kalenders; 
 • Ontwikkelen van creatieve middelen (collegetour i.s.m. Haagse Hogeschool, workshops);

Kijk voor meer opdrachten op mijn LinkedIn profiel.

Ben je geïnteresseerd in een samenwerking?
Laten we kennismaken!